Монгол үндэсний хөгжлийн цогц бодлого(хэт бухимдуу хүмүүс уншихгүй байхийг зөвлөж байна)

Posted on 2007/12/12

0татаж авах хаяг http://rapidshare.com/files/76073319/mdc-2021uix.pdf.html