Махн намыг эсэргүүцэж байна.

Posted on 2008/07/01

0