Дэлхий маань хаана байна?

Posted on 2009/10/14

3
дэлхий

дэлхий нарны харьцаа

нар-сириус

сириус-алдебарен

алдебарен—-антарес

антарес—-Cephei
дэлхий маань хаана байна??????